NOWE ARTYKUŁY - W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ

 

 

Informacja o inauguracji działalności Multimedialnego Studium Formacji Biblijnej „Biblicum Śląskie”

 

 

Drodzy Diecezjanie!

 

W związku ze zbliżającym się Rokiem Wiary – ogłoszonym przez papieża Benedykta XVI – jesteśmy szczególnie wezwani, by odnowić korzenie naszej duchowości, modlitwy i formacji intelektualnej. Winniśmy pochylić się nad Pismem Świętym, które uczy „mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Jezusie Chrystusie” (2 Tm 3,15).

 

Wszystkich, którzy pragną poznawać Jezusa Chrystusa i kształtować swoje życie według słowa Bożego, zapraszam do uczestnictwa w Multimedialnym Studium Formacji Biblijnej „Biblicum Śląskie”, które rozpocznie swoją działalność w Niedzielę Biblijną (22 kwietnia 2012). „Biblicum Śląskie” będzie obejmowało cotygodniowe wykłady radiowe, przygotowane przez śląskich biblistów i prezentowane w „Radiu eM” oraz na specjalnie utworzonej stronie internetowej.
Co miesiąc zaś przeprowadzane będą spotkania modlitewne z lectio divina – transmitowane z różnych kościołów naszej Archidiecezji. Wykłady podzielono na Kurs Wprowadzający (do czerwca 2012) oraz Kurs Zasadniczy, który rozpocznie się po wakacjach (02 września 2012) z  kontynuacją przez cały rok szkolny.Ponadto, na łamach „Gościa Niedzielnego” ukazywać się będzie comiesięczna wkładka z materiałami duszpasterskimi, by umożliwić prowadzenie formacji biblijnej we wspólnotach parafialnych. Natomiast nakładem Wydawnictwa Św. Jacka zostanie przygotowany do publikacji Kwartalnik „Biblicum Śląskie”, pomyślany jako pełna forma zebranych, uzupełnionych i poszerzonych materiałów formacyjnych (wraz z płytą CD), z przeznaczeniem dla księży opiekujących się duszpasterstwem biblijnym w różnych grupach, stowarzyszeniach, kołach i wspólnotach modlitewnych.

 

„Biblicum Śląskie” zostało tak przygotowane, by połączyć pogłębianie wiedzy o Biblii z modlitwą i stałą zachętą do kształtowania postawy każdego wiernego według zasad zawartych w Piśmie Świętym. Stąd szczególna troska o przeniesienie działań internetowo-radiowych na grunt życia wspólnotowego i osadzenie ich w modlitwie, w lectio divina, w adoracji Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Multimedialne Studium Formacji Biblijnej uruchomi także Pasmo Interaktywne, w ramach którego – po każdym wyemitowanym i opublikowanym na stronie internetowej wykładzie – będzie istniała możliwość zadawania pytań prelegentowi (w radio i w internecie) oraz wypowiedzenie swojej opinii lub komentarza, odnośnie do zamieszczanych materiałów. Natomiast w Paśmie dla Stałych Audytorów, osoby zainteresowane uzyskaniem dyplomu ukończenia konkretnej edycji „Biblicum Śląskiego” otrzymają po każdym wykładzie zestaw zadań, pozwalających na zaliczenie konkretnego modułu. Stali odbiorcy (studenci) „Biblicum Śląskiego” – w momencie zapisu – przyjmują na siebie obowiązek modlitwy w intencji pożytków edukacyjnych i duchowych, wynikających z takiego trybu kształcenia.

 

Zapraszam Wszystkich Diecezjan, zwłaszcza należących do stowarzyszeń i ruchów katolickich, członków Parafialnych Rad Duszpasterskich, parafialnych Oddziałów Caritas, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, młodych z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ruchu Światło-Życie, lektorów oraz całe rodziny, do skorzystania z tej możliwości poznania Pisma Świętego. Wszystkich chętnych zapraszam do zapisania się do grona słuchaczy. Szczegółowe informacje o działalności Studium Biblijnego będzie można znaleźć w katowickim „Gościu Niedzielnym”, na falach „Radia eM” oraz na stronie internetowej: www.biblicum.pl.

 

Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!

 

Zachęcam Was do skorzystania z proponowanej oferty. Wyrażam nadzieję, że głębsze poznanie Pisma Świętego przybliży Was do Chrystusa i doda odwagi w głoszeniu Ewangelii. Niech zbliżający się Rok Wiary odrodzi nas duchowo, wzmocni fundamenty naszej więzi z Jezusem, obecnym we wspólnocie Kościoła i rozwinie naszą ewangeliczną pobożność. Wszystkim słuchaczom Multimedialnego Studium Formacji Biblijnej „Biblicum Śląskie” życzę wytrwałości i radości, płynącej ze spotkania ze słowem Bożym. W tej myśli udzielam pasterskiego błogosławieństwa! 

 

 

Wiktor Skworc

 

ARCYBISKUP METROPOLITA

 

KATOWICKI

 

  

 

 

 

 

© 2016 Parafia Bytków