RATUJMY ŻYCIE!

 

Czcigodny Księże Proboszczu,

Szanowni Państwo,

            przed paroma miesiącami zainaugurowano w Polsce akcję „Jeden z nas” organizowaną przez Europejską Inicjatywę Obywatelską (EIO). Celem tej  akcji jest przede wszystkim doprowadzenie do całkowitego zaprzestania finansowania z budżetu Unii Europejskiej aborcji i doświadczeń na ludzkich embrionach oraz zwiększenie obrony życia człowieka od momentu jego poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Jednak warunkiem naszego skuteczniejszego oddziaływania na ustawodawstwo unijne w tym względzie jest m.in. jasne wyrażanie opinii nt. godności człowieka i wartości życia.

            Dlatego organizatorzy akcji „Jeden z nas” podjęli starania, aby zebrać  milion podpisów obywateli Starego Kontynentu, pochodzących z co najmniej siedmiu państw członkowskich Unii Europejskiej. Akcja „Jeden z Nas” ma olbrzymi potencjał polityczny, większy niż jakakolwiek inna inicjatywa, która dotychczas była podejmowana. Jeżeli osiągniemy konsensus potwierdzony milionem lub więcej zebranych podpisów obywateli UE, mamy szansę na ustanowienie konkretnego standardu etycznego obowiązującego na terenie Unii i dotyczącego poszanowania godności każdego człowieka, bez względu na wiek, czy stopień rozwoju. Upragnionym celem inicjatywy jest ustanowienie całkowitego zakazu tworzenia rozwiązań legislacyjnych w obszarze budżetu UE, których konsekwencją jest niszczenie ludzkiego życia. Organizatorzy akcji liczą, że ta inicjatywa może pozytywnie wpłynąć na rozstrzygnięcia dokonywane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, szczególnie w sprawach bioetycznych.

Szanowni Państwo,

            Ratujmy zatem życie! Wykorzystajmy potencjał „śpiącego olbrzyma”, którym są osoby świeckie w parafii (dla przykładu: liczba członków naszych parafialnych rad duszpasterskich przekroczyła 5,5 tys. osób).

            Zwracam się więc z prośbą do liderów, członków ruchów, stowarzyszeń i wspólnot katolickich archidiecezji katowickiej, a także parafialnych zespołów synodalnych o poparcie akcji „Jeden z nas” poprzez złożenie w najbliższym czasie własnego podpisu według następującego klucza: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL. Najsprawniej można to uczynić drogą elektroniczną na stronie www. oneofus.eu/pl.

            Możemy działać przy pełnym poparciu Komisji Episkopatu Polski oraz z błogosławieństwem Metropolity katowickiego. Proszę Was o zaangażowanie i promocję akcji „Jeden z nas” w najbliższych tygodniach wśród parafian, najbliższych, przyjaciół i znajomych. Skuteczność tej inicjatywy zależy od nas samych! Za okazanie dobrej woli i zrozumienie intencji organizatorów serdecznie dziękuję.

            Trwając w radości ze Zmartwychwstania Chrystusa, Dawcy życia wiecznego serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże!

© 2016 Parafia Bytków