Legion Maryi jest wspólnotą apostolską, zrzeszającą ludzi świeckich pod przewodnictwem kapłana. Celem Legionu Maryi jest własne uświęcenie przez pracę apostolską.

 

Nasza grupa Legionowa została utworzona przez ks. Proboszcza dnia 18.04.1994 r. Członkowie gromadzą się na cotygodniowych zebraniach, w czasie których:

 

- odmawiają przepisane modlitwy z rozważaniem jednej części Różańca św.;

 

- składają sprawozdanie z wykonanej pracy i przyjmują zadania na następny tydzień.

 

Prace apostolskie w ramach posługi duszpasterskiej na terenie parafii wyznacza proboszcz. Kierownik duchowy wychowuje członków w duchu misyjnej służby. Członkiem L.M. może być każdy katolik , prowadzący życie chrześcijańskie. Członkowie L.M. służą pomocą kapłanowi w pracy duszpasterskiej.

 

Patronką Legionu jest Maryja Niepokalana. Matka Najświętsza czeka na Twoją odpowiedź daną życiem.

 

Zapraszamy do tej formy apostolatu świeckich. Spotkania Legionu Maryi w naszej parafii odbywaj się w poniedziałki o godz. 16.30 w salce obok kancelarii.

 

Przewodniczącą Legionu jest p. Maria Painta 

 

 

© 2016 Parafia Bytków