17 września 1975 - zgoda na budowę nowego kościoła w Siemianowicach Śląskich dla osiedli Tuwima i Bytkowa.

29 września 1975 - złożenie wniosku o decyzję lokalizacji budowy Kościoła.

19 listopada 1975 - przedłożenie Prezydentowi Miasta pisma powiadamiającego o przyjęciu lokalizacji terenu budowy na zapleczu ulicy Chorzowskiej i kolonii "fińskie domki".

Listopad 1975 - rozpoczyna pracę zespół projektantów: inż. arch. Krystian Laske, inż. konst. Stefan Walendowski, inż. bud. Teodor Okoń.

14 czerwca 1976 - odrzucenie planu zagospodarowania działki przez Urząd Miejski w Siemianowicach.

29 lipca 1976 - 2 wersja planu zagospodarowania działki złożona w Urzędzie Miejskim. Również zostaje odrzucona.

6 stycznia 1977 - zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta trzeciej wersji zagospodarowania terenu budowy i budynku kościoła.

8 stycznia 1977 - przedstawienie projektu i makiety kościoła księdzu Biskupowi Ordynariuszowi.

14 marca 1977 - rozpoczęcie budowy.

kwiecień - lipiec 1977 - prace przy ogrodzeniu i oświetleniu placu budowy, plantowaniu terenu, zbieraniu i wywozie ziemi Wykonywanie wykopów, zwożenie żużlu i utwardzanie dróg.

10 lipca - poświęcenie placu budowy przez ks. Biskupa Sufragana Czesława Domina.

11 lipca 1977 - oficjalne pozwolenie na rozpoczęcie budowy kościoła.

15 pażdziernika 1977 - ks. Biskup Czesław Domin w asyście ks. Dziekana Proboszcza Stanisława Sierli i ks. Janusza Frelicha wizytuje postęp prac na terenie budowy Kościoła.

25 lipiec 1978 - na mocy dekretu ks. Biskupa Orynariusza Herberta Bednorza, zostaje mianowany do dalszej budowy Kościoła ks. Konrad Zubel.

3 września 1978 - poświęcenie nowej tymczasowej kaplicy, oraz pierwsza uroczysta msza święta.

18 listopada 1978 - zakończenie robót budowlanych we wnętrzach budynków parafialnych.

17 grudnia 1978 - uroczysta msza święta połączona z poświęceniem i wmurowaniem kamienia węgielnego pod kościół pod wezwaniem Ducha Świętego odprawiona przez ks. Biskupa Herberta Bednorza.

1 sierpnia 1980 - dekret erekcyjny parafii Ducha Świętego w Siemianowicach Śląskich - Bytkowie.

23-30 listopad 1980 - pierwsze misje święte w parafii.

20 grudnia 1980 - poświęcenie Kościoła przez Biskupa Ordynariusza Herberta Bednorza.

25 grudnia 1980 - ks. Dziekan Stanisław Sierla przedstawia nowomianowanego proboszcza ks. Konrada Zubela.

Marzec 1981 - sprowadzenie dzwonów: św. Jana Nepomucena, Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Stanisława Kostki.

21 maj 1981 - konsekracja dzwonów, podczas uroczystej mszy św. odprawianej przez ks. Biskupa Herberta Bednorza.

Grudzień 1984 - zgoda na urządzenie cmentarza parafialnego.

Styczeń 1985 - powstanie chóru kościelnego.

10 luty 1985 - poświęcenie cmentarza parafialnego w Bytkowie przez ks. Proboszcza Konrada Zubela.

7 czerwca 1985 - pozwolenie Urzędu Miejskiego na budowę kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu.

20 października 1988 - ks. Biskup ordynariusz Damian Zimoń dokonuje Konsekracji kościoła. Umieszczenie w ołtarzu relikwi św. Męczennic: Fortunaty i Revokaty.

5 października 1989 - uroczyste poświęcenie kaplicy cmentarnej pod wezwaniem św. Józefa - patrona dobrej śmierci - przez biskupa Gerarda Bernackiego.

Październik 1989 - zgoda na wybudowanie wolnostojącej dzwonnicy obok kaplicy cmentarnej.

Wrzesień 1990 - ukończenie domu gospodarczego z garażami oraz salką dla młodzieży.

1992 - rozpoczęcie prac związanych z urządzeniem parkingu przy kościele oraz budową dzwonnicy na cmentarzu.

Wrzesień 1992 - ukończenie budowy dzwonnicy.

7 październik 1992 - konsekracja dzwonu św. Józef przez ks. Biskupa Gerarda Bernackiego.

Listopad 1992 - zlecono plan przebudowy wieży kościelnej - achitektowi Krystianowi Laske.

1993 - usytuowanie parkingu dla samochodów między Kościołem a cmentarzem.

Kwiecień 1993 - prace przy modernizacji wieży kościelnej.

5 czerwca 1993 - uroczystość 25-lecia kapłaństwa ks. Proboszcza Konrada Zubla.

Listoad 1994 - w ramach partnerskich umów do parafii przybywa grupa "Die Wolfsburg Utademie z Mulheim z Diecezji Essen".

Maj 1995 - prace wykończeniowe przy wieży kościelnej.

Październik 1995 - ukończenie modernizacji wieży kościelnej.

Listopad 1995 - zlecenie wykonania Drogi Krzyżowej rzeźbiarzowi Mirosławowi Kicińskiemu z Bytkowa.

1996 - decyzja ks. Proboszcza o budowie organów piszczałkowych mechanicznych wg. projektu inż. Krystiana Laske.

1997 - 1998 - trwają prace związane z ukończeniem drogi krzyżowej i budową organów.

Styczeń 1998 - powstanie redakcji gazetki parafialnej - "Zwiastun Bytkowski".

1999 - wystąpiła konieczność wykonania specjalnej ażurowej konstrukcji do ustawienia organów.

Luty 1999 - ukończenie drogi Krzyżowej przez Artystę rzeźbiarza Mirosława Kicińskiego.

Wrzesień 1999 - opiece pasterskiej parafii został powierzony dom opieki dla niewidomych w Chorzowie Starym.

Luty 2000 - ukończenie prac związanych ze stolarką organową i rozpoczęcie przez firmę organową pana Truszczyńskiego pełnego montażu organów.

11 październik 2000 - poświęcenie organów oraz Drogi Krzyżowej przez księdza arcybiskupa Damiana Zimonia.

2001 - trwają prace związane z zamknięciem stropu rysztu kościoła, płytami gipsowymi.

2001 - zatwierdzono projekt witraży. Dokumentację witraży wykonała pani Anita Benish-Juda artysta plastyk. Wykonawcą witraży jest firma Glasini z Chorzowa.

2002 - trwają prace związane z wykończeniem witraży.

2003 - ukończenie prac związanych zamknięciem stropu kościoła.

2004 - zakończono zakładanie witraży od strony zachodniej.

2006 - zakończono zakładanie witraży w całym kościele.

2009 27/28/29 Marzec - wizytacja kanonioczna parafii przez ks. biskupa Gerarda Bernackiego

W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, dotychczasowy Ks. Prob. Konrad Zubel zwrócił się do Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia dnia 11. 02. 2009 roku z prośbą o zwolnienie z funkcji proboszcza w Parafii Świętego Ducha w Bytkowie. Ks. Arcybiskup do prośby ustosunkował się pozytywnie i od dnia 26 lipca 2009 roku mianował nowym proboszczem parafii ks. Tomasza Kopczyka.

26 lipca 2009 - Ks. Tomasz Kopczyk objął funkcję proboszcza bytkowskiej parafii.