logo parafii

Parafia Ducha Świętego

Siemianowice Śl. - Bytków

Domowy Kościół

domowykosciol

Założycielem Ruchu Światło-Życie był Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). Pierwsze rekolekcje oazowe dla ministrantów ks. Franciszek Blachnicki poprowadził w Bibieli w 1954 roku. To wydarzenie dało początek ruchowi odnowy Kościoła pod nazwą Ruch Światło-Życie, popularnie nazywanym Oazami. Ruch oazowy skierowany był do młodzieży , dzieci, dorosłych. Pierwsza oaza rodzin odbyła się w 1973 roku w Krościenku nad Dunajcem. Ksiądz Franciszek tworzył program dla małżonków we współpracy z siostrą Jadwigą Skudro RSCJ, korzystając również z doświadczeń międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END).

Członkami Domowego Kościoła są małżeństwa sakramentalne. Grupa 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, tworzy krąg DK. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską, a ksiądz moderator uczestniczący w spotkaniach pełni rolę doradcy i opiekuna duchowego. Spotkania kręgu odbywają się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składają się z następujących części:

 • dzielenie się życiem - dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku
 • dzielenie się słowem - dzielenie się Ewangelią, wspólne rozważanie Słowa Bożego, modlitwa
 • formacja - dzielenie się w atmosferze modlitwy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu, czasem dyskusja na tematy bieżące

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską , czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez:

 • życie słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
 • życie modlitwą, jako osobistym spotkaniem z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
 • życie sakramentalne, zwłaszcza eucharystyczne,
 • dawanie świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
 • postawę służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.

W budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie pomagają

 • modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna
 • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
 • comiesięczny dialog małżeński,
 • reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
 • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

Kręgi Domowego Kościoła obecne są we wszystkich diecezjach w Polsce, a także m.in. w Niemczech, Austrii, na Słowacji, Ukrainie, Białorusi, oraz w USA, Kanadzie i w Chinach.

Więcej informacji o Domowym Kościele można znaleźć na stronie Domowego Kościoła: www.dk.oaza.pl

W naszej parafii mamy 4 kręgi Domowego Kościoła. Serdecznie zapraszamy małżeństwa, które chciałyby przyłączyć się do naszej wspólnoty. W każdą trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 9.00 jest Msza Św. w intencji rodzin naszej parafii, ofiarowana od wspólnoty DK oraz Odnowy w Duchu Św., po której spotykamy się w salce katechetycznej.

Podajemy również kontakt bezpośredni do pary odpowiedzialnej w naszej parafii : Joanna i Stanisław Sontag, nr tel. 798 467 893.