logo parafii

Parafia Ducha Świętego

Siemianowice Śl. - Bytków

Franciszkański Zakon Świeckich

FZŚ to wspólnota osób świeckich, które chcą pogłębiać swoją wiarę i żyć wg wskazań zawartych w Ewangelii naśladując Św. Franciszka z Asyżu - ,, Ten kto wierzy, nie jest nigdy sam, wiara dąży do tego, by się rozpowszechniać , zapraszać innych do swej radości ‘’ (Franciszek, I Lumen Fidei ) Trudno jest wyjaśnić fenomen istnienia III Zakonu Św. Franciszka przez prawie 800 lat bez przypomnienia jak przedziwnym, przerastającym swoje czasy był założyciel tego zakonu.

Święty Franciszek żył w latach 1182 – 1226 . W roku 1209 utworzył Zakon Braci Mniejszych, wraz ze Św. Klarą założył w 1209 roku Drugi Zakon - Zakon Św. Klary (klaryski) a w 1221 roku dla ludzi, którzy postanowili postępować wg zasad Franciszka, ale nie wstępować do klasztoru został utworzony III Zakon Franciszkański Świeckich – tercjarzy. Św. Franciszek nazywany Biedaczyną z Asyżu to włoski duchowny katolicki, diakon, misjonarz, mistyk średniowieczny, stygmatyk, uważany jest za prekursora ekologii.

Jest patronem franciszkanów, klarysek, bernardynów, kapucynów, albertynów, tercjarzy, Akcji Katolickiej, Włoch, Asyżu, Bazylei, mariawitów, aktorów, niewidomych, pokoju, robotników, tapicerów, ubogich, więźniów, kupców, zwierząt, harcerzy, ornitologów, hodowców ptactwa domowego , ekologii. 13 marca 2013 roku Św. Franciszek stał się patronem kardynała JORGE Maria Bergoglia, który jako pierwszy w historii przyjął po wyborze na papieża imię Franciszek. W dniu wspomnienia Św. Franciszka – 04.10. – obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt.

Św. Franciszek zapoczątkował wielki ruch filozoficzno-religijny, tzw. franciszkanizm. Był to ruch odnowy moralnej, jego podstawą była radosna, prosta wiara płynąca z miłości do Boga i całego stworzenia. Duchowość franciszkańska opiera się na jak najwierniejszym naśladowaniu Chrystusa w Jego posłuszeństwie wobec planów Zbawienia, ubóstwa i czystości. Charakteryzuje się fascynacją dla Bożej dobroci objawiającej się w wielu znakach: instytucja Kościoła, braterska wspólnota, braterstwo stworzeń, wytrwałość i szacunek dla ludzkiego cierpienia. Św. Franciszek jest najbardziej kochanym i akceptowanym Świętym Kościoła Katolickiego ze strony niekatolików. Akceptacja ta bazuje na niektórych aspektach duchowości franciszkańskiej , które czynią „Biedaczynę z Asyżu” człowiekiem będącym własnością całej ludzkości i które powinny mieć miejsce tam, gdzie istnieją trudności w dialogu ekumenicznym. Założyciel zakonów franciszkańskich znany jest z wniesienia uczucia do życia duchowego: miłość Boga do ludzi, ludzkie cechy Pana Jezusa Chrystusa i Jego Matki Maryi. Franciszek miał także szczególną miłość do Przyrody - którą Bóg stworzył. Wszystkie żyjące stworzenia były nazywane jego braćmi. Prosił wszystkich ludzi, aby otworzyli swoje serca dla Boga i przyrody, w której Bóg jest zawsze obecny. Żaden filozof i myśliciel religijny nie był tak wrażliwy na relacje pomiędzy człowiekiem a przyrodą.

„Modlitwa św. Franciszka o pokój”: Uczyń mnie, Panie, narzędziem Twego pokoju. Gdzie panuje nienawiść, daj mi wlewać miłość, Gdzie krzywda - przebaczenie; Gdzie nęka zwątpienie, pozwól wnosić wiarę, Gdzie rozpacz - nadzieję! Tam gdzie mrok zalega, pozwól światło niecić, Gdzie smutek-wesele! O Boski Mistrzu ! Spraw, bym nie szukał pocieszenia, Lecz niósł pocieszenie; Nie żądał zrozumienia, lecz miał zrozumienie, Nie pragnął miłości, lecz darzył miłością. Gdyż udzielając drugim, sami się wzbogacamy, przebaczając drugim, sami dostępujemy odpuszczenia, a umierając sobie, budzimy się do życia wiecznego.

Pierwsze wspólnoty III Zakonu Św. Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu Franciszkanów I Zakonu do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w roku 1237. Przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków III Zakon Św. Franciszka był bardzo liczny, zrzeszając osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów oraz papieży. Rozwijające się dzieła apostolskie prowadzone przez III Zakon Św. Franciszka w znacznej mierze upadły w okresie międzywojennym, podczas okupacji hitlerowskiej i terroru stalinowskiego. Odrodzenie III Zakonu już jako FZŚ nastąpiło po II Soborze Watykańskim, na podstawie zatwierdzonej przez Ojca św. Pawła VI Reguły FZŚ. FZŚ rządzi się prawem powszechnym Kościoła i własnym: Regułą, Konstytucjami Generalnymi, Rytuałem i Statutami. Do rodziny franciszkańskiej należy też Młodzież Franciszkańska, która jest federacją franciszkańską ruchów, wspólnot młodzieżowych działających w oparciu o struktury Prowincji I Zakonu Franciszkańskiego lub FZŚ oraz dzieci skupione we wspólnotach Rycerzy Świętego Franciszka.

Zasady życia franciszkanów świeckich: Reguła życia franciszkanów świeckich to zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa poprzez naśladowanie Św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez Św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez: - kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa „ nawróceniem” - budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji - walkę z pokusami, szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie dobra i braterstwa - niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu - żarliwą modlitwę indywidualną i wspólnotową - czynienie miłosierdzia jak i bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

FZŚ drogą do świętości: Na drodze franciszkańskiej świętość osiągnęli min: bł. Luchezjusz z Poggibonsi, św. Elżbieta Węgierska, Św. Ludwik IX Król Francji (patron III Zakonu), św. Małgorzata z Cortony, św. Róża z Viterbo, bł. Zefiryn Malla – pierwszy Cygan na ołtarzach, bł. Aniela Salawa ( patronka III Zakonu w Polsce), św. Jan XXIII Papież. Do FZŚ należało wiele wybitnych postaci jak np. generał Józef Haller, malarz Jacek Malczewski, brat Adam Chmielowski (Brat Albert) . Jest zaszczytem i radością, że tercjarzem był Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński.

Wszystkich , którzy chcieliby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do czytania gazetki przykościelnej, należącej do naszej wspólnoty. Przypominamy, że w naszym Kościele Ducha Św. w Siemianowicach ŚL. - Bytkowie można adorować relikwie Św. Franciszka z Asyżu i bł. Anieli Salawy . Spotkania parafialnej Wspólnoty FZŚ w okresie zimowym odbywają się w czwartą środę miesiąca o godz. 16.30 w salce parafialnej. Przełożonym Wspólnoty FZŚ w naszej parafii jest Jacek Pniewski.

Pozdrawiam wszystkich czytających pozdrowieniem franciszkańskim

„POKÓJ I DOBRO”

s. Sylwia - sekretarz