logo parafii

Parafia Ducha Świętego

Siemianowice Śl. - Bytków

Historia

09-09-08-08-53-26-1
09-09-08-08-53-26-14d
09-09-08-08-53-30-7d
09-09-08-08-53-26-13
09-09-08-08-53-30-8d
09-09-08-08-53-29-3d
09-09-08-08-53-26-10d
09-09-08-08-53-29-2d
09-09-08-08-53-28-25d
09-09-08-08-53-29-5d
09-09-08-08-53-30-9
09-09-08-08-53-27-17d
09-09-08-08-53-29-6d
09-09-08-08-53-28-24d
09-09-08-08-53-27-22d
kronika23
kronika42
kronika33
kronika7
kronika5
kronika36
kronika19
kronika29
kronika31
kronika14
kronika25
kronika38

17 września 1975 - zgoda na budowę nowego kościoła w Siemianowicach Śląskich dla osiedli Tuwima i Bytkowa.

29 września 1975 - złożenie wniosku o decyzję lokalizacji budowy Kościoła.

19 listopada 1975 - przedłożenie Prezydentowi Miasta pisma powiadamiającego o przyjęciu lokalizacji terenu budowy na zapleczu ulicy Chorzowskiej i kolonii "fińskie domki".

Listopad 1975 - rozpoczyna pracę zespół projektantów: inż. arch. Krystian Laske, inż. konst. Stefan Walendowski, inż. bud. Teodor Okoń.

14 czerwca 1976 - odrzucenie planu zagospodarowania działki przez Urząd Miejski w Siemianowicach.

29 lipca 1976 - 2 wersja planu zagospodarowania działki złożona w Urzędzie Miejskim. Również zostaje odrzucona.

6 stycznia 1977 - zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta trzeciej wersji zagospodarowania terenu budowy i budynku kościoła.

8 stycznia 1977 - przedstawienie projektu i makiety kościoła księdzu Biskupowi Ordynariuszowi.

14 marca 1977 - rozpoczęcie budowy.

kwiecień - lipiec 1977 - prace przy ogrodzeniu i oświetleniu placu budowy, plantowaniu terenu, zbieraniu i wywozie ziemi Wykonywanie wykopów, zwożenie żużlu i utwardzanie dróg.

10 lipca - poświęcenie placu budowy przez ks. Biskupa Sufragana Czesława Domina.

11 lipca 1977 - oficjalne pozwolenie na rozpoczęcie budowy kościoła.

15 pażdziernika 1977 - ks. Biskup Czesław Domin w asyście ks. Dziekana Proboszcza Stanisława Sierli i ks. Janusza Frelicha wizytuje postęp prac na terenie budowy Kościoła.

25 lipiec 1978 - na mocy dekretu ks. Biskupa Orynariusza Herberta Bednorza, zostaje mianowany do dalszej budowy Kościoła ks. Konrad Zubel.

3 września 1978 - poświęcenie nowej tymczasowej kaplicy, oraz pierwsza uroczysta msza święta.

18 listopada 1978 - zakończenie robót budowlanych we wnętrzach budynków parafialnych.

17 grudnia 1978 - uroczysta msza święta połączona z poświęceniem i wmurowaniem kamienia węgielnego pod kościół pod wezwaniem Ducha Świętego odprawiona przez ks. Biskupa Herberta Bednorza.

1 sierpnia 1980 - dekret erekcyjny parafii Ducha Świętego w Siemianowicach Śląskich - Bytkowie.

23-30 listopad 1980 - pierwsze misje święte w parafii.

20 grudnia 1980 - poświęcenie Kościoła przez Biskupa Ordynariusza Herberta Bednorza.

25 grudnia 1980 - ks. Dziekan Stanisław Sierla przedstawia nowomianowanego proboszcza ks. Konrada Zubela.

Marzec 1981 - sprowadzenie dzwonów: św. Jana Nepomucena, Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Stanisława Kostki.

21 maj 1981 - konsekracja dzwonów, podczas uroczystej mszy św. odprawianej przez ks. Biskupa Herberta Bednorza.

Grudzień 1984 - zgoda na urządzenie cmentarza parafialnego.

Styczeń 1985 - powstanie chóru kościelnego.

10 luty 1985 - poświęcenie cmentarza parafialnego w Bytkowie przez ks. Proboszcza Konrada Zubela.

7 czerwca 1985 - pozwolenie Urzędu Miejskiego na budowę kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu.

20 października 1988 - ks. Biskup ordynariusz Damian Zimoń dokonuje Konsekracji kościoła. Umieszczenie w ołtarzu relikwi św. Męczennic: Fortunaty i Revokaty.

5 października 1989 - uroczyste poświęcenie kaplicy cmentarnej pod wezwaniem św. Józefa - patrona dobrej śmierci - przez biskupa Gerarda Bernackiego.

Październik 1989 - zgoda na wybudowanie wolnostojącej dzwonnicy obok kaplicy cmentarnej.

Wrzesień 1990 - ukończenie domu gospodarczego z garażami oraz salką dla młodzieży.

1992 - rozpoczęcie prac związanych z urządzeniem parkingu przy kościele oraz budową dzwonnicy na cmentarzu.

Wrzesień 1992 - ukończenie budowy dzwonnicy.

7 październik 1992 - konsekracja dzwonu św. Józef przez ks. Biskupa Gerarda Bernackiego.

Listopad 1992 - zlecono plan przebudowy wieży kościelnej - achitektowi Krystianowi Laske.

1993 - usytuowanie parkingu dla samochodów między Kościołem a cmentarzem.

Kwiecień 1993 - prace przy modernizacji wieży kościelnej.

5 czerwca 1993 - uroczystość 25-lecia kapłaństwa ks. Proboszcza Konrada Zubla.

Listoad 1994 - w ramach partnerskich umów do parafii przybywa grupa "Die Wolfsburg Utademie z Mulheim z Diecezji Essen".

Maj 1995 - prace wykończeniowe przy wieży kościelnej.

Październik 1995 - ukończenie modernizacji wieży kościelnej.

Listopad 1995 - zlecenie wykonania Drogi Krzyżowej rzeźbiarzowi Mirosławowi Kicińskiemu z Bytkowa.

1996 - decyzja ks. Proboszcza o budowie organów piszczałkowych mechanicznych wg. projektu inż. Krystiana Laske.

1997 - 1998 - trwają prace związane z ukończeniem drogi krzyżowej i budową organów.

Styczeń 1998 - powstanie redakcji gazetki parafialnej - "Zwiastun Bytkowski".

1999 - wystąpiła konieczność wykonania specjalnej ażurowej konstrukcji do ustawienia organów.

Luty 1999 - ukończenie drogi Krzyżowej przez Artystę rzeźbiarza Mirosława Kicińskiego.

Wrzesień 1999 - opiece pasterskiej parafii został powierzony dom opieki dla niewidomych w Chorzowie Starym.

Luty 2000 - ukończenie prac związanych ze stolarką organową i rozpoczęcie przez firmę organową pana Truszczyńskiego pełnego montażu organów.

11 październik 2000 - poświęcenie organów oraz Drogi Krzyżowej przez księdza arcybiskupa Damiana Zimonia.

2001 - trwają prace związane z zamknięciem stropu rysztu kościoła, płytami gipsowymi.

2001 - zatwierdzono projekt witraży. Dokumentację witraży wykonała pani Anita Benish-Juda artysta plastyk. Wykonawcą witraży jest firma Glasini z Chorzowa.

2002 - trwają prace związane z wykończeniem witraży.

2003 - ukończenie prac związanych zamknięciem stropu kościoła.

2004 - zakończono zakładanie witraży od strony zachodniej.

2006 - zakończono zakładanie witraży w całym kościele.

2009 27/28/29 Marzec - wizytacja kanonioczna parafii przez ks. biskupa Gerarda Bernackiego

W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, dotychczasowy Ks. Prob. Konrad Zubel zwrócił się do Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia dnia 11. 02. 2009 roku z prośbą o zwolnienie z funkcji proboszcza w Parafii Świętego Ducha w Bytkowie. Ks. Arcybiskup do prośby ustosunkował się pozytywnie i od dnia 26 lipca 2009 roku mianował nowym proboszczem parafii ks. Tomasza Kopczyka.

26 lipca 2009 - Ks. Tomasz Kopczyk objął funkcję proboszcza bytkowskiej parafii.

luty 2010 - rozpoczęto budowę zakrystii. Wykonano dla niej także nowe meble. Poświęcenie nowego pomieszczenia odbyło się 12 sierpnia 2010 r.

14 - 21 marca 2010 - w parafii odbyły się Misje święte. Prowadzili je: ks. Mirosław Godziek – duszpasterz akademicki oraz ks. Roman Chromy, redaktor Gościa Niedzielnego. Wtedy też rozpoczęto odprawianie Drogi Krzyżowej ulicami dzielnicy i parafii.

23 maja 2010 - podczas odpustu parafialnego kazanie wygłosił oraz uroczystej sumie przewodniczył budowniczy kościoła, emerytowany proboszcz parafii – ks. Konrad Zubel.

czerwiec 2010 - rozpoczęto prace, mające na celu odwodnienie parafialnego cmentarza oraz założenie nowych alejek.

21 października 2010 - ks. Konrad Zubel został mianowany honorowym obywatelem miasta Siemianowice Śląskie. W tym dniu także, podczas wieczornej mszy św., została odsłonięta tablica, która powstała z inicjatywy parafian, jako wyraz wdzięczności za 31 lat posługiwania księdza Zubla w bytkowskiej parafii.

17-20 marca 2011 - odbyło się odnowienie misji świętych. Tym razem poprowadził je ks. Piotr Wenzel.

9 kwietnia 2011 – odbyła się pierwsza Parafialna Wielkopostna Pielgrzymka do Piekar Śl. Od tego czasu ta tradycja zapisała się na stałe w parafialnym kalendarzu.

8 maja 2011 - jako dziękczynienie za beatyfikacje papieża Jana Pawła II, w bytkowskim kościele odbył się wielki koncert w wykonaniu połączonych chórów: „Cecylia” z bazyliki piekarskiej oraz „Halka” z Kozłowej Góry. Wykonane zostało Oratorium Piekarskie.

12 czerwca 2011 – w uroczystość odpustową, przy udziale Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej oraz licznych parafian, zorganizowano pierwszy parafialny Festyn Rodzinny „Z Duchem…”. Od tego czasu impreza ta organizowana jest co roku.

18 września 2011 – parafia otrzymała relikwie bł. Jana Pawła II.

24 września 2011 – Schola Bytkowska nagrała swoją pierwszą płytę: „Chrześcijanie klaszczcie w dłonie”.

wiosna 2012 – rozpoczęto prace wiązane z remontem wieży kościoła a także odnowieniem całej zewnętrznej fasady świątyni.

27 kwietnia 2012 – parafia otrzymuje relikwie św. s. Faustyny Kowalskiej.

20 maja 2012 – odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

21 maja 2012 – została odprawiona msza św. przy kaplicy św. Jana Nepomucena Okazją było wspomnienie tego świętego, a także fakt remontu kaplicy, który został wykonany dzięki zaangażowaniu władz miasta.

jesień 2012 – rozpoczęto remont kaplicy – krzyża na skrzyżowaniu ul. Wróblewskiego i Niepodległości.

grudzień 2012 – Władze oraz Rada Miasta uchwaliły, że parafia w Bytkowie może zakupić teren, należący dotychczas do miasta, z przeznaczeniem na powiększenie parafialnego cmentarza. Umowę notarialną podpisano 6 grudnia.

lipiec 2013 – rozpoczęto prace remontowe na dachu kaplicy na cmentarzu parafialnym. Cały dach został wymieniony i ocieplony. Wykonano też wentylację wnętrza kaplicy.

październik 2013 – zakończono remont wnętrza kościoła.

19 - 20 października 2013 – podczas mszy św. pod przewodnictwem ks. Abpa Wiktora Skorca, rozpoczęto świętowanie jubileuszu 25-lecia konsekracji kościoła. Do koncelebry zostali zaproszeni dotychczasowi duszpasterze posługujący w parafii oraz siostry zakonne i księża pochodzący z Bytkowa.

11 listopada 2013 – w 10 roku kapłaństwa i 34 roku życia, zmarł nagle ks. Waldemar Szlachetka, który od września tego roku był wikariuszem naszej parafii. Msza św. pogrzebowa została odprawiona w naszej świątyni, a także w kościele parafialnym w Połomi, gdzie ks. Waldemar został pochowany.

grudzień 2013 – zorganizowano pierwszy Adwentowy Parafialny Jarmark Świąteczny.

grudzień 2013 – Schola Bytkowska nagrała swoją drugą płytę. Tym razem znalazły się na niej kolędy i pastorałki.

2 marca 2014 – została odprawiona uroczysta msza św. dziękczynna w int. ks. Konrada Zubla, z okazji 70 rocznicy jego urodzin.

czerwiec 2014 – rozpoczęły się prace związane z generalnym remontem kaplicy na parafialnym cmentarzu. Rozpoczęto także prace związane z przystosowaniem nowej części cmentarza.

14 września 2014 – parafia otrzymuje kolejny dar w postaci relikwii św. o. Pio z Pietrelciny, zaś 19 października – relikwie św. Maksymiliana Kolbego.

4 - 5 stycznia 2015 – do naszego kościoła przybywają symbole Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016, czyli krzyż papieski oraz ikona Matki Bożej.

7 marca 2015 – nasz parafianin, alumn WŚSD w Katowicach Mateusz Kasprowicz, otrzymał święcenia diakonatu z rąk metropolity katowickiego – abpa Wiktora Skworca.

10 - 17 października 2015 – Bytkowska Schola Ducha Świętego, na zaproszenie przedstawicielstwa RP w Palestynie, udała się na cykl koncertów do Ziemi Świętej.