logo parafii

Parafia Ducha Świętego

Siemianowice Śl. - Bytków

Legion Maryi

legion_Maryi

Legion Maryi to międzynarodowe apostolstwo świeckich, które wspiera Kościół na polu działalności ewangelizacyjnej. Do Legionu należeć może każdy katolik prowadzący chrześcijańskie życie, bez względu na wiek i wykształcenie, który z miłości do Maryi gotów jest wypełnić obowiązki wynikające z przynależności do tej wspólnoty. Pierwszy oddział Legionu Maryi powstał 7 września 1921r. w wigilię Święta Niepokalanego Poczęcia NMP w Dublinie w Irlandii- założony przez grupę młodych katolików pod kierownictwem Franka Duffa. Obecnie apostolat Legionu na całym świecie liczy prawie 3 miliony członków aktywnych i kilkanaście milionów członków pomocniczych. W Polsce pierwsze wzmianki o utworzeniu Legionu Maryi ukazały się w 1948r. za przyczyną Anatola Kaszczuka, ale działalność mogła się uaktywnić dopiero w latach 80 XX w.

W naszej parafii grupa Legionu Maryi powstała 18 kwietnia 1994r. powołana przez Ks. Proboszcza Konrada Zubla.

Duchowość Legionu Maryi ma trojaką podstawę; więź legionisty z Kościołem rozumianym jako Mistyczne Ciało Chrystusa; więź z Maryją w duchu prawdziwego nabożeństwa do NMP wg Św. Ludwika Marii de Monforta; oraz więź z Duchem Świętym.

Formacja apostolatu obejmuje rozwój duchowości poprzez prace apostolskie takie jak: odwiedzanie osób, które potrzebujących wsparcia duchowego, osób starszych chorych, samotnych, w domu, szpitalu, hospicjum i wspólna modlitwa; uczestnictwo w uroczystościach Maryjnych, pielgrzymkach, rekolekcjach ; prowadzenie i przygotowanie Jerycha Różańcowego, Godziny Łaski; propagowanie i rozdawanie Cudownego Medalika; propagowanie i uświadamianie osób o potędze modlitwy różańcowej i Eucharystii ; oraz prace pomocnicze w parafii.

Prace apostolskie wyznacza Ks. Proboszcz, a Kierownik duchowy wychowuje członków w duchu misyjnej służby. Legion nie uczestniczy w pomocy materialnej. Członkowie aktywni uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych w parafii [każdy poniedziałek godz. 16.30 w salce obok kancelarii] i angażują się w prace apostolskie. Członkowie pomocniczy – auksyliatorzy - wspomagają legionistów poprzez codzienne odmawianie modlitw legionowych [Tesera] i jednej części różańca, mogą także korzystać z comiesięcznych spotkań formacyjnych i uczestniczyć w corocznych spotkaniach z okazji Świąt. Członkowie pomocniczy dają świadectwo mocy i konieczności modlitwy. Ten kto się modli pomaga wszystkim duszom ludzkim, wielu daje świadectwo apostolstwa cierpienia tak ważnego dla Kościoła.

Jeżeli się ktoś zawierzy Maryi, a przez Nią i z Nią samemu Panu, będzie przez Nią prowadzony i osłaniany. Nie czekaj, przyjdź i zawierz się Maryi. Bóg czeka na Ciebie . Apostoł to człowiek posłany przez Boga. Nie wybierał najlepszych , najbardziej wykształconych, ale tych, u których znalazł upodobanie, aby „szli i owoc przynosili i aby ich owoc trwał” [J 15,16], my też do tego dzieła zostaliśmy w sposób niezasłużony powołani.

Serdecznie zapraszamy

Prezydentem Legionu w Parafii jest Janina Sloska tel. 601 79 00 71.