logo parafii

Parafia Ducha Świętego

Siemianowice Śl. - Bytków

Odnowa w Duchu Świętym

Grupa modlitewna zawiązała się w 1994 roku i już 14 maja tego roku odbyła się pierwsza modlitwa o wylanie Ducha Świętego, kończąca Seminarium Odnowy.

Grupa spotyka się w każdy poniedziałek po Mszy św. wieczornej, w salce parafialnej na modlitwie uwielbienia, dziękczynienia i prośby. Zapraszamy wszystkich, którzy czują się zmęczeni, zniechęceni i przytłoczeni codziennymi problemami.

Formacja duchowa odbywa się regularnie dwa razy w roku na kilkudniowych rekolekcjach letnich i zimowych. Ponadto wszystkie grupy modlitewne z całej diecezji spotykają się dwa razy do roku na Dniu Jedności oraz w maju, na Jasnej Górze, na ogólnopolskim Czuwaniu Grup Odnowy – bierze w nim udział ok. 100.000 wiernych.

Raz w miesiącu na terenie naszego miasta – w parafii Krzyża św. - ma miejsce Msza św. z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, na którą zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Cele:

  • zachęcanie do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi,
  • zachęcanie do zdecydowanego osobistego przyjęcia Osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy.

Odnowa zaprasza do udziału w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym, do czerpania z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, do stałej formacji w nauce katolickiej pod kierunkiem Kościoła i do uczestnictwa w wypełnianiu jego programu duszpasterskiego.

Służba darami otrzymanymi od Boga jest oznaką naszej wdzięczności wobec Ducha Świętego i miłości do bliźnich, którą On wlewa w nasze serca. Jedną z możliwości rozpoznania darów, pełniejszego ich wykorzystania jest nasze zaangażowanie w parafii m.in. poprzez Apostolat Margaretki, organizowanie czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego, udział w akcjach charytatywnych, współudział w sprzątaniu kościoła.